קוד 11

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?