מאגר הנתונים של gs1 הורחב מחולל ברקודים

דוגמא :

ברור