מאגר הנתונים של gs1 מורחב מוערם ברקוד

דוגמא :

ברור