מאגר הנתונים של gs1 מורחב מרוכבים מוערמים ברקוד

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?