מאגר הנתונים של gs1 מורחב מרוכבים מוערמים מחולל ברקודים

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?