מאגר הנתונים של gs1 מוגבל מחולל ברקודים

דוגמא :

ברור