מאגר הנתונים של gs1 מוגבל גֵנֵרָטוֹר

דוגמא :

ברור