בסיס נתונים מוגבל של gs1 ברקוד

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?