בסיס נתונים מוגבל של gs1 מחולל ברקודים

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?