מאגר הנתונים gs1 בכל כיוון מחולל ברקודים

דוגמא :

ברור