מסד נתונים gs1 מרוכב בכל כיוון ברקוד

דוגמא :

ברור