מסד נתונים gs1 מרוכב בכל כיוון מחולל ברקודים

דוגמא :

ברור