מסד הנתונים של gs1 מוערם מחולל ברקודים

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?