מסד הנתונים של gs1 מוערם מחולל ברקודים

דוגמא :

ברור