מסד הנתונים של gs1 מרוכבים מוערמים ברקוד

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?