מסד הנתונים של gs1 מרוכבים מוערמים מחולל ברקודים

דוגמא :

ברור