מסד הנתונים של gs1 מוערם בכל כיוון ברקוד

דוגמא :

ברור