מסד הנתונים של gs1 מוערם בכל כיוון מחולל ברקודים

דוגמא :

ברור