מסד הנתונים של gs1 מוערך מרוכב בכל כיוון ברקוד

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?