מסד הנתונים של gs1 מוערך מרוכב בכל כיוון מחולל ברקודים

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?