מסד הנתונים של gs1 קטוע מחולל ברקודים

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?