מאגר הנתונים של gs1 מורכב ברקוד

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?