דאטולוגיה 2 מתוך 5 מחולל ברקודים

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?