מאגר הנתונים של gs1 הורחב

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?