מאגר הנתונים של gs1 מורחב מרוכבים מוערמים

דוגמא :

ברור