מאגר הנתונים gs1 בכל כיוון

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?