מסד הנתונים של gs1 מוערם

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?