מסד הנתונים של gs1 מרוכבים מוערמים

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?