מסד הנתונים של gs1 מוערם בכל כיוון

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?