משולב 2 מתוך 5 (itf) ברקוד

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?