יפן הודעה 4 קוד לקוח של המדינה

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?