יפן הודעה 4 קוד לקוח של המדינה ברקוד

דוגמא :

ברור