מטריצה ​​2 מתוך 5 ברקוד

דוגמא :

ברור

להתקין את תוסף Chrome Generator של QRCode?