באינטרנט מסד הנתונים של gs1 מוערם בכל כיוון גֵנֵרָטוֹר

דוגמא :

ברור