באינטרנט מטריצת נתונים gs1 גֵנֵרָטוֹר

דוגמא :

ברור